košík je prázdný

Červené je umění

Právý podzim? To jsou teploty těsně nad nulou a rána doprovázejí mlhy a vlhko. 
Pozdější modré odrůdy jsou čerstvě posbírané 
nebo ještě visí ve vinicích. Sklepy a hlavně lisovny začínají být promrzlé a chlad, který šíří i podzimní vítr je všudypřítomný. Jak tedy vyzrát nad chladem. Jak vytvořit krásné, plné, hladké a pikantní červené víno s vyšší barvou i v pochmurných a chladných dnech? Jde to.

 

Základem je samozejmkvalitní surovina. Je dleité maximálneliminovat pítomnost nahnilch hroznve rmutu. Pi mletí bute nekompromisní a kadpokozenhrozen bez milosti vyhote. U vroby erveného vína je takovúkon jetdleitjí neu bílého. Nahnilé, i jinak pokozené bobule, mají daleko vtas zpsobit ve rmutu „neplechu“ nepi vrobbílch vín.

Po pomletí je velmi vhodné do rmutu přidat antioxidant, tedy přípravek, který udržuje rmut zdravý a chrání před oxidací, která může v našich podmínkách lehce nastat. Použijte Tan Fruit Rouge (obsahuje také taniny) nebo klasický “pyroš” - Pyrosiřičitan draselný. Dávkujte ale opatrně!

Ideální teplota, pi nípedají pomleté bobulky budoucímu vínu nejlepí vlastnosti, je nkde okolo 22°C. Nemusíte proto ale chodit udrovat ohev kamnech lisovny po celou dobu kvaení (i kdyje to krásná záminka dslednprobrat mladá vína).

Daleko ekonomičtější je ohřev samotného rmutu. Na toto se používají velmi osvědčené skleněné ohřívače o výkonu okolo 300W. Mají vlastní vestavěné termostaty, jsou bezpečné, spolehlivé a hlavně velmi levné, takže případné rozbití – i když za těch asi pět let co je používám, se mi to nestalo ani jednou - zase tolik nebolí. Jen je třeba ho před vytažením z kádě při ukončení ohřívání dostatečně s předstihem vypnout. Rozpálený skleněný válec ohřívače by mohl v náhlém chladu prasknout. Tito malí pracanti jsou schopni vyhřát bez problémů i 500l káď na stabilních 22°C. Vína pak kvasí maximálně deset dní, jsou krásně barevná a taky schopná nastoupit ihned proces jablečno-mléčné fermentace.

Pokud máte nádobu mení, dbejte na správné nastavení termostatu u ohívae. Uvaené víno je náchylné na myinu i sirku. A zrovna myina je problém, nelze ji z vína spolehlivodstranit. Jableno-mlénou fermentaci, tento dnes uosvdena hlavnzákazníky ádanpostup pi vrobě červench vín, rozebereme pt. Zdá se, e kyseliny u neodbouranch ervench vín naim zákazníkm vadí. A tady moná také vzniká mylná informace, e ervené víno z jinch zemí je lepí. Tak to není.

Zásadní je míchat rmut - i 4x za den, nádobu potom nezapomete znovu zakrt. Zrovna tak dleité je pouití enzymatickch pípravk, jense do rmutu dávají apár dnped dokvaením. Velmi dobré zkuenosti mám s pípravkem Rapidase Ex Color. Tato malá investice se vám bohatvrátí ve vtí vlisnosti a vyšší barv. Tyto pípravky fungují skvle, ale potebují své podmínky. U ervench rmutje to zejména teplota. Na erveném vínse velmi negativnprojeví dlouhá doba kvaení pi nízké teplot. Vína jsou pak trpká, disharmonická, drsná a vtinou mají nižší barevné tóny. Kvaení, které trvá ti i více tdnnení pro mladé víno dobré.

Vechny zmínné pípravky máme ve Vinaském domv Dubanech a na našem e-shopu bendostupné a pokud si nebudete s něčím jisti, nebojte se zeptat, nápersonál má s vrobou vína bohaté zkuenosti a rád se s vámi o npodlí. 

Sdílejte nás

Zasílání novinek

Přihlaste se pro zasílání novinek a akcí!