Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Insekticidy - hmyz

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Bros Sprej proti létajícímu hmyzu

Kód produktu: 2063

Jedná se o aerosolový přípravek, vhodný pro použití v interiérech, který efektivně a s okamžitým účinkem hubí létající hmyz (např. mouchy, komáry, moly) a lezoucí hmyz (např. šváby, rusy, mravence, blechy).

85 Kč 70,25 Kč Bez DPH

Skladem > 10 ks

Dubňany: > 10 ks

Mělník: < 10 ks

- +

Jedná se o aerosolový přípravek, vhodný pro použití v interiérech, který efektivně a s okamžitým účinkem hubí létající hmyz (např. mouchy, komáry, moly) a lezoucí hmyz (např. šváby, rusy, mravence, blechy). Spray obsahuje aktivní elektrostatické částice, které zvyšují jeho účinnost.

Použití

Sprej můžete použít ve chvíli, kdy se v místnosti nenachází žádná osoba ani zvíře (akvária zakryjte). Sprej na lezoucí hmyz protřepte a místnost začněte stříkat od nejvzdálenějšího konce a skončete u dveří. Nechte působit v zavřené místnosti 15 minut. Poté důkladně vyvětrejte.

Pokud jde o létající hmyz, držte sprej ve svislé poloze a otáčejte ho do všech směrů. Nejméně 1 m od stěn, textilií a nábytku.

Doba postřiku místnosti o objemu 20 m2 činí asi 10 sekund.

Složení

Etramethrin, 5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3-benzodioxol (piperonylbu toxid/PBO), deltamethrin, propan / butan / isobutan, Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná tìžká, ethanol. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění

  • Extrémně hořlavý aerosol.
  • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  • P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

 

 

Karate Zeon 5 CS 6 ml

49 Kč
+ -
ks
skladem

Loxiran Neudorff mravenci 250 ml sprej

209 Kč
+ -
ks
skladem

NeemAzal T/S 50 ml

249 Kč
+ -
ks
skladem

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy