Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Fungicidy - houbové choroby

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Cuproxat SC 500 ml

Kód produktu: 2510

Kontaktní fungicid k ochraně révy vinné a chmelu proti plísním.

269 Kč 222,31 Kč Bez DPH

skladem - expedice do 12 h
- +

Cuproxat je kontaktní fungicid k ochraně révy vinné a chmelu proti plísním. Přípravek je těžce smývatelný - chrání rostlinu i za nepříznivého počasí.

Účinná látka:
síran měďnatý zásaditý 345 g/l (26,9%), obsah kovové mědi 190 g/l


Působení přípravku:
Cuproxat® SC působí kontaktně, po aplikaci vytváří na rostlině dobře viditelný, jemný, rovnoměrně rozložený pokryv, těžko smývatelný deštěm, čímž chrání rostlinu i za nepříznivého počasí.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny potřebného objemu vodou a poté doplníme vodou na požadovaný objem. Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Vždy kontrolujeme fyzikální kompatibilitu případných směsí v menší nádobě při správném naředění. Kontrolujeme možnost vzniku sraženin v tomto vzorku po 10 minutách stání!


Dávkování:
- réva vinná - hrozny moštové (plíseň révová) 50 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (až po odkvětu; max. 2x za vegetační sezónu)
- réva vinná - hrozny stolní (plíseň révová) 50 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (až po odkvětu)
- chmel otáčivý (plíseň chmelová) 50 - 75 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní

- kompletní návod v liště "Soubory"

 

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebzepečnosti:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní údaje:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Cuproxat SC 1000 ml

469 Kč
+ -
ks
skladem - expedice do 12 h

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy