Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Biologické přípravky

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Napouštěcí olej konopný natural 0,9 kg

Kód produktu: 3500

Napouštěcí konopný olej je určen k ochraně měkkého i tvrdého dřeva, vystaveného povětrnostním vlivům. Lze použít také v interiérech.

459 Kč 379,34 Kč Bez DPH

skladem
- +

Napouštěcí konopný olej je určen k ochraně měkkého i tvrdého dřeva, vystaveného povětrnostním vlivům. Lze použít také v interiérech. Přírodní konopný olej se vyznačuje zvýšenou odolností proti nasákavosti dřeva vodou (vodu odpuzuje) a snadnou obnovu nátěru. Nanáší se po rozmíchání na čisté suché dřevo štětcem v 1 až 2 vrstvách.

Teplota podkladu by před použitím neměla klesnout pod 5°C. Nátěr je suchý do 48 hodin. Pro stejnoměrné zvýraznění kresby dřeva je vhodné nevsáklý olej po 10 až 15 minutách od nanesení setřít pomocí suchého štětce nebo hadru. Napouštěcí olej možno podle potřeby přiředit ředidlem 6006. Savé materiály organického původu / hadry, piliny, papíry apod. materiály/nasáklé olejem je nutno bezpečně zlikvidovat, protože se mohou za určitých okolností samovznítit. 

Ředidlo 

  • S 6006 /zejména k mytí pomůcek/. 

Vydatnost 

  • 6 až 8 m² / 1 litr na jednu vrstvu podle savosti podkladu. 

Pokyny pro první pomoc: 

Obecně: projeví-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy okamžitě vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto obalu. 
Při nadýchání: ředidla S 6006 je nutné přemístit postiženého na čerství vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení. 
Při zasažení kůže: kůži umýt vodou a mýdlem. 
Při zasažení očí: vypláchnout 10 až 15 minut čistou vodou. 

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. 

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy