Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » insekticidy

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Nissorun 10 WP 8g

Kód produktu: 9215

Insekticid k hubení svilušek ve chmelu, révě vinné, okrasných rostlinách, ovoce a zeleniny.

45 Kč 37,19 Kč Bez DPH

skladem - expedice do 12 h
- +

Kontaktní akaricid, který se vyznačuje dlouhodobým specifickým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek. Na dospělce působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje. Zasažené svilušky kladou sterilní vajíčka, ze kterých se již nelíhne další generace. Přípravek se vyznačuje silným translaminačním účinkem, tzn., proniká velice rychle listy a hubí uvedená vývojová stadia škůdce na horních i spodních stranách.

Přípravek má dlouhodobý účinek v porostu 50 - 70 dní, kdy je schopen udržet výskyt svilušky pod ekonomickým prahem škodlivosti. Přípravek nehubí dravé roztoče, je proto velmi vhodný k použití v systému integrované ochrany rostlin. 

- kompletní návod v liště "Soubory"

 

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

 

Mospilan 20 SP 2x1,8 g

35 Kč
+ -
ks
skladem - expedice do 12 h

Mospilan 20 SP 5x1,8g

79 Kč
+ -
ks
skladem - expedice do 12 h

Jarní souprava pro ošetření jabloní malá

89 Kč
+ -
ks
skladem - expedice do 12 h

Reldan 500ml

459 Kč
+ -
ks
skladem - expedice do 12 h

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 39 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy