Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Fungicidy - houbové choroby

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Ridomil Gold MZ Pepite 4x25 g

Kód produktu: 2998

Spolehlivý systémový přípravek proti plísním na listech révy, rajčat, okurek, brambor nebo cibule

119 Kč 98,35 Kč Bez DPH

skladem
- +

Ridomil Gold MZ Pepite je kombinovaný přípravek, působící jako systémový i kontaktní fungicid, který proniká rychle do rostlin prostřednictvím listů, stonků, kořenů. Jako systémový fungicid zabezpečuje ochranu i nových přírůstků. Dlouhodobý fungicidní účinek metalaxylu umožňuje prodloužit intervaly mezi jednotlivými ošetřeními. Mancozebová složka doplňuje a rozšiřuje účinek metalaxylu o kontaktní účinnost proti dalším chorobám (červená spála révy vinné, alternáriová skvrnitost brambor).

Réva vinná: plíseň révová: 25 g /2-6 l vody /100 m2 (2,5 kg/300–1000 l vody/ha), (0,25 %), OL 15, max. 3×
Okurka: plíseň okurková: 25 g /2-6 l vody /100 m2 (2,5 kg/1000 l vody/ha), OL 3, max. 2×
Rajče:  plíseň bramborová (plíseň na rajčatech): 25 g /2-6 l vody /100 m2 (2,5 kg/200–1000 l vody/ha), OL 3, max. 3×
Brambor: plíseň bramborová: 25 g /2-6 l vody /100 m2 (2,5 kg/200–600 l vody/ha), OL 7, max. 3×<
Cibule: plíseň cibulová: 25 g /2-6 l vody /100 m2 (2,5 kg/200–600 l vody/ha), OL 7, max. 3

- kompletní návod v liště "Soubory"

 

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. 

Signální slovo: Varování

 

 

Údaje o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.
 EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Ridomil Gold MZ Pepite 5x100g

509 Kč
+ -
ks
skladem

Ridomil Gold MZ Pepite 5x50g

269 Kč
+ -
ks
skladem

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy