Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Fungicidy - houbové choroby » Padlí révové - oidium

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Dynali 100 ml

Kód produktu: 0723

Systémový fungicid určený k ochraně révy vinné proti padlí révovému, černé hnilobě révy vinné a červené spále révy.

329 Kč 271,90 Kč Bez DPH

Skladem > 10 ks

Dubňany: > 10 ks

Mělník: < 10 ks

- +

Přípravek Dynali představuje systémový fungicid určený k ochraně révy vinné proti padlí révovému, černé hnilobě révy vinné a červené spále révy. Kompletní návod v liště "Soubory".

Vědou proti padlí!

 • Účinnější systém v ochraně proti padlí
 • Preventivní a kurativní účinek
 • Převratná a ve světě unikátní formulace

Působení

 • padlí révové (Erysiphe necator)
 • černá hniloba révy (Guignardia bidwellii)
 • červená spála révy vinné (Pseudopezicula tracheiphila)

Dávkování

 • 65 ml/100 l

Účinná látka

 • 60 g/l difenoconazole
 • 30 g/l cyflufenamid

Difenoconazole je účinná látka ze skupiny triazolů patřící do skupiny DMI fungicidů, které ovlivňujú biosyntézu sterolu v membránách. Má systémovou účinnost. Účinná látka je přijímána listy, rozváděna translaminárně a akropetálně směrem k novým přírůstkům. Přípravek má dlouhotrvající preventivní a i kurativní účinek proti houbám z rodu Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes, včetě Alternaria, Ascochyta, Cercospora, Cercosporidium, Colletrotrichum, Mycosphaerella, Phoma, Ramularia, Rhizoctonia, Septoria, Uncinula, Venturia spp. a Erysiphaceae.

Cyflufenamid je úplně nová účinná látka, nový fungicid ze skupiny amidů. Spolehlivě účinkuje i na rezistentní kmeny. Má výbornou preventivní a ve vyšších dávkách i kurativní účinnost. Zabraňuje tvotbě a rozvoji haustorií, mycélia a konidiospór choroby. Pro tuto účinnou látku je charakteristický dobrý translaminární pohyb a uvolňování ve formě par. Moderní účinná látka má nadprůměrně příznivý toxikologický, enviromentální a ekotoxikologický profil, díky kterému má všeobecně velmi krátkou ochrannou dobu před sběrem.

Převratný typ formulace

Dynali® představuje moderní fungicid i díky unikátní formulaci, která byla poprvé použita v tomto přípravku. Společnost Syngenta jako první přinesla tento typ formulace i do České republiky. Tato nová formulace neobsahuje žádná organická rozpouštědla, jako známe u jiných přípravků. Formulační přísada, resp. nosič účinné látky, je na přírodní bázi a byl vyrobený fermentací cukru. I proto má přípravek Dynali® neuvěřitelně příznivý ekotoxikologický a reziduální profil s vynikající biodegradací.

 • Lepší fyzikální kvalita postřiku
 • Lepší rozpustnost a snadnější ředění
 • Rovnoměrná postřiková kapalina
 • Bez fytotoxicity, nehořlavá, se slabým zápachem

Údaje o nebezpečnosti:

 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Dynali 1l

1 739 Kč
+ -
ks
skladem

Dynali 250 ml

719 Kč
+ -
ks
skladem

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy