Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Fungicidy - houbové choroby

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Dynali 250 ml

Kód produktu: 1339

Nový systémový postřik proti oidium (padlí).

659 Kč 544,63 Kč Bez DPH

skladem - expedice do 12 h
- +

Dynali® představuje dvousložkový fungicid určený na ochranu révy proti padlí (Erysiphe necator), černé hnilobě révy (Guignardia bidwellii) a červené spále révy vinné (Pseudopezicula tracheiphila). Difenoconazole je účinná látka ze skupiny triazolů patřící do skupiny DMI fungicidů, které ovlivňujú biosyntézu sterolu v membránách. Má systémovou účinnost. Účinná látka je přijímána listy, rozváděna translaminárně a akropetálně směrem k novým přírůstkům. Přípravek má dlouhotrvající preventivní a i kurativní účinek proti houbám z rodu Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes, včetě Alternaria, Ascochyta, Cercospora, Cercosporidium, Colletrotrichum, Mycosphaerella, Phoma, Ramularia, Rhizoctonia, Septoria, Uncinula, Venturia spp. a Erysiphaceae.

Cyflufenamid je úplně nová účinná látka, nový fungicid ze skupiny amidů. Spolehlivě účinkuje i na rezistentní kmeny. Má výbornou preventivní a ve vyšších dávkách i kurativní účinnost. Zabraňuje tvotbě a rozvoji haustorií, mycélia a konidiospór choroby. Pro tuto účinnou látku je charakteristický dobrý translaminární pohyb a uvolňování ve formě par. Moderní účinná látka má nadprůměrně příznivý toxikologický, enviromentální a ekotoxikologický profil, díky kterému má všeobecně velmi krátkou ochrannou dobu před sběrem.

Nový typ formulace

Dynali® představuje moderní fungicid i díky unikátní formulaci, která byla poprvé použita v tomto přípravku. Společnost Syngenta jako první přinesla tento typ formulace i do České republiky. Tato nová formulace neobsahuje žádná organická rozpouštědla, jako známe u jiných přípravků. Formulační přísada, resp. nosič účinné látky, je na přírodní bázi a byl vyrobený fermentací cukru. I proto má přípravek Dynali® neuvěřitelně příznivý ekotoxikologický a reziduální profil s vynikající biodegradací.

Formulace pro trvale udržitelné používání agrochemikálií

 • Lepší fyzikální kvalita postřiku
 • Lepší rozpustnost a snadnější ředění
 • Rovnoměrná postřiková kapalina
 • Bez fytotoxicity
 • Nehořlavá
 • Se slabým zápachem

 

U odrůd náchylných na padlí (Müller-Thurgau, Portugal) a na lokalitách s vyšším výskytem padlí v předchozím roce doporučujeme použít nejvyšší dávku přípravku. Při extrémních a kritických infekčních tlacích je možné použít tank-mix s kontaktními fungicidy na bázi čisté síry pro zvýšení reziduálního působení. Při potřebě řešit ochranu proti padlí a peronospóře je vhodné aplikovat tank-mix s přípravkem Ridomil® Gold MZ Pepite, Ridomil® Gold Combi Pepite a nebo Pergado® F.

Přípravek Dynali® můžete aplikovat v libovolném období od vývojového stádia révy BBCH 57 (před květem) až do vývojového stádia BBCH 77 (před uzavíráním hroznů). Nejoptimálnější je aplikovat přípravek Dynali® v bloku dvou po sobě následujících ošetření. První ošetření provést při dokvétání/na konci kvetení nebo těsně po odkvětu v závislosti na infekčním tlaku. Druhou aplikaci proveďte přibližně 10 dní po první aplikaci v závislosti na infekčním tlaku. Snažte se ošetrovat především preventivně, aby byl naplno využit potenciál přípravku. Dynali® je vhodný tank-mix partner do celého spektra možných kombinací.

- kompletní návod v liště "Soubory"

Údaje o nebezpečnosti:

 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Fungicidní přípravek k ochraně révy vinné proti houbovým chorobám.


Účinná látka: difenokonazol 60 g/l, cyflufenamid 30 g/l


Jak účinkuje?

Jedná se o systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně.

Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • réva vinná (padlí révové, červená spála, červená hniloba révy)


Jak jej použít?

 • postřikem
 • interval mezi aplikacemi 10 dní
 • max. 2x za rok
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Dynali 1l

1 589 Kč
+ -
ks
skladem - expedice do 12 h

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy