Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Herbicidy - likvidace plevele

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Touchdown Quatro 1 l

Kód produktu: 9207

Totální herbicid na plevele. Likviduje vše.

309 Kč 255,37 Kč Bez DPH

skladem
- +

Touchdown® Quattro je postřikový neselektivní herbicid se systémovým účinkem ve formě rozpustného koncentrátu pro aplikaci na list, určený k hubení širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního v ovocných sadech (kromě broskvoní), révě vinné, na orné půdě, na strništi, nezemědělské půdě, na loukách a pastvinách.

Použití

  • Postřikem na vzlešlé plevele (je přijímám zelenými částimi rostlin)
  • Přípravkem se v plné dávce ošetřuje jednou ročně
  • Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
  • Aplikujte pozemně postřikem
  • Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin
  • Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován
  • 1 l přípravku vystačí na 1667 - 5000m2
Kompletní návod v liště "Soubory".

Bezpečnostní upozornění

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pro profesionální použití.

Touchdown Quattro 500 ml

209 Kč
+ -
ks
skladem

Touchdown Quatro 100 ml

59 Kč
+ -
ks
skladem

Touchdown Quatro 50 ml

45 Kč
+ -
ks
skladem

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy