Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Herbicidy - likvidace plevele

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

TOUCHDOWN QUATTRO 250 ml

Kód produktu: 9206

TOUCHDOWN QUATTRO je systémový listový totální herbicid, určený k hubení jednoletých a víceletých plevelů.

175 Kč 144,63 Kč Bez DPH

Skladem > 10 ks

Dubňany: > 10 ks

Mělník: < 10 ks

- +

TOUCHDOWN QUATTRO je systémový listový totální herbicid, určený k hubení jednoletých a víceletých plevelů. Obsahuje účinnou látku glyfosát, která je přijímána listy. Přípravek působí neselektivně jako listový systemický herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů včetně pýru plazivého, pcháče osetu a mléče rolního před setím nebo výsadbou, před sklizní nebo na strniště. V rostlinách se rychle šíří. Po aplikaci na list aktivně rostoucích plevelů je přípravek translokován do kořenů, stolonů, oddenků, což vede k totálnímu zničení rostliny. Proto je důležité, aby plevele dosáhly dostatečné plochy povrchu listů, zajišťující vstřebání přípravku. 

Optimální doba pro aplikaci proti vytrvalým plevelům je těsně před nebo na začátku květu. K dosažení dostatečné translokace přípravku do oddenků, je vždy třeba počítat s kultivací nejdříve týden po aplikaci. Uvětšiny vytrvalých plevelů je třeba počkat s kultivací minimálně 7 dní. Při kontaktu s půdou se inaktivuje.

Účinná látka

Glyfosát 360 g/l

Použití

Připravek je registrován pro:

 • cesty mezi záhody
 • nezemědělská půda (chodníky, kolem plotů, hřiště, aj.)
 • půda (příprava před výsevem, výsadbou)
 • réva vinná, ovocné sady (kromě broskvoní)

Hlavními termíny pro použití přípravku jsou březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Přípravek se aplikuje pozemně postřikem. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení po aplikaci přípravku Touchdown® Quattro může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace

Aplikace nižší dávky z rozmezí se provádí při nižší intenzitě zaplevelení a optimálních podmínkách pro aplikaci (vyšší relativní vlhkost vzduchu, plevele v aktivním růstu); vyšší dávku použijte při méně příznivých podmínkách pro aplikaci a silném výskytu plevelů.

Nezemědělská půda – nežádoucí vegetace

 • TOUCHDOWN QUATTRO lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách, v areálech podniků apod.

Nezemědělská půda – nežádoucí dřeviny

 • Ošetření se provádí nátěrem nebo nástřikem 15 % roztoku do záseků na kmínku.

Orná půda, strniště

 • Ošetřuje se proti obrůstajícím a nově vzešlým plevelům po sklizni. Pýr plazivý by měl být ve fázi nejméně 3 – 4 vyvinutých listů.

Příprava půdy před výsevem nebo výsadbou

 • Výsev nebo výsadbu plodin po aplikaci přípravku TOUCHDOWN QUATTRO provádějte až po zhnědnutí a zaschnutí ošetřených plevelů.

Réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň

 • Postřik pod korunami stromů nebo keři révy vinné. Při ošetření nesmí být zasaženy listy ovocných stromů a révy vinné! Nižší dávka se použije proti pýru plazivému, mléčům a pcháčům. Vyšší dávku je třeba použít proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.  

Dávkování

Odměřená dávka přípravku se vlije do nádrže aplikátoru předem naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po její přípravě. Připravenou postřikovou kapalinu bez odkladu spotřebujeme.

 • cesty mezi záhony, komposty (plevele jednoleté) 20 - 30 ml / 1 - 3 l vody / 100 m2 / OL AT
 • cesty mezi záhony, komposty (plevele vytrvalé) 30 - 50 ml / 1- 3 l vody / 100 m2 / OL AT
 • nezemědělská půda (nežádoucí vegetace) 40 - 50 ml / 1 - 2 l vody / 100 m2 / OL AT
 • nezemědělská půda (nežádoucí dřeviny) 150 ml / 1 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace nátěrem nebo nástřikem do záseků)
 • orná půda, strniště (pýr plazivý) 30 - 40 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (po sklizni)
 • orná půda (plevele vytrvalé) 40 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL AT (po sklizni)
 • příprava půdy před výsevem a výsadbou (plevele jednoleté) 20 - 30 ml / 1 - 2 l vody / 100 m2 / OL AT
 • příprava půdy před výsevem a výsadbou (plevele vytrvalé) 30 - 40 ml / 1- 2 l vody / 100 m2 / OL AT
 • réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň (plevele jednoleté, turanka kanadská) 20 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (lze použit i v systému integrovaného pěstování ovoce - SISPO)
 • réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň (mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní) 30 - 60 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (lze použit i v systému integrovaného pěstování ovoce - SISPO)

Bezpečnostní list a etiketu produktu naleznete v záložce Příloha.

Upozornění

Veškeré údaje zde uvedené jsou informativní. Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Varování

 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P391 Uniklý produkt seberte.
 • P501 Odstraňte obsah / obal bezpečným způsobem.
 • EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
 • SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
 • SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 3m od okraje ošetřovaného poz

AGRO Glyfo Klasik 1000 ml

815 Kč
+ -
ks
skladem

Agil 100 EC 90 ml

239 Kč
+ -
ks
skladem

Altela 50 ml

179 Kč
+ -
ks
skladem

Dávkovací pipeta 10 ml plast

29 Kč
+ -
ks
skladem

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy